Jsme první český výrobce kapkové závlahy

Vyrábíme z ekologických materiálů v jižních Čechách.

Kapkovou závlahu vyrábíme z recyklovaného materiálu LDPE.

Jedná se o ekologický
materiál s širokým
využitím. Použití je
vhodné na všechny typy
ploch a je velice
ekologické.

Materiál je odolný vůči
klimatickým podmínkám v
České republice i
náročnějšímu prostředí
jižnějších států.

Kapková závlaha dokáže
ušetřit až 75 % vody
oproti běžné závlaze
postřikem. Spotřeba činí
2 až 4 litrů na jeden
dripper.

Kapkovou závlahu

vyrábíme z recyklovaného materiálu LDPE.

Jedná se o ekologický materiál s širokým využitím. Použití je vhodné na všechny typy ploch a je velice ekologické.

Materiál je odolný vůči klimatickým podmínkám v České republice i náročnějšímu prostředí jižnějších států.

Kapková závlaha dokáže ušetřit až 75 % vody
oproti běžné závlaze postřikem. Spotřeba činí 2 až 4 litrů na jeden dripper.

Pro zavlažování vyrábíme

Kapénkové hadice s kompenzací i bez kompenzace,

Přívodní hadice

Veškeré příslušenství.

Využití kapkové závlahy

Zahrady

Zahrady

Parky

Sady

Skleníky

Pole

Vinice

Výhody kapkové
závlahy.

Kapková závlaha je ideální řešení pro jakýkoliv typ půdy a plochy. Je vhodná pro vnitřní i venkovní aplikaci a lze ji využít pro domácí i zemědělské použití.

1.

Přesné a cílené
zavlažování k
jednotlivým
rostlinám
.

2.

Šetří vodu a
zabraňuje půdní
erozi.

3.

Omezuje růstu plevelů.

4.

Nedochází ke ztrátám průsakem do podloží, ani výparem jako v případě postřikovačů.

5.

K závlaze lze využít
dešťovou vodu.

6.

Efektivně distribuuje hnojivo.

7.

Nedochází k vyplavování hnojiv do spodních vod.

8.

Šetří sílu i čas a její instalace je jednoduchá.

Schéma kapkové
závlahy.

Napojení na tlakový zdroj
(čerpadlo) nebo vodovodní
řád.

  1. Voda / rybník
  2. Nízkotlaké čerpadlo
  3. Filtr
  4. Regulátor tlaku
  5. Venitl
  6. Hadice s kapači

Samospádové
zavlažování.

  1. Nádrž s dešťovou vodou
  2. Ventil
  3. Hadice s kapači

Napojení na
tlakový zdroj
(čerpadlo) nebo
vodovodní řád.